Søknad om Sertifisert E-handel


Velkommen til å ta neste skritt i en vellykket e-handel sammen med oss og over 700 andre sertifiserte e-forhandlere!

Prøv kostnadsfritt i en hel måned!

Hvis du mener at sertifiseringen ikke er gunstig for din bedrift, kan du når som helst avslutte i løpet av den første måneden uten at det medfører noen kostnader

Tilby kundene en kjøpsbeskyttelse og vis at dere er en sertifisert e-butikk under oppsyn av en uavhengig tredjepart, Nordisk E-handelsertifisering!

La oss skryte av dere!

For e-handelskunder innebærer sertifiseringen en trygghet som bidrar til at de bestilte hos akkurat dere. Som e-butikk betyr dette kvalitetsmerket økt kundetillit og dermed bestillinger.

Sertifisert E-handel koster SEK 299 pr. måned.

Kravene for sertifisering kan leses her.

Oppfyller du ikke alle kravene til sertifisering, hjelper vi deg kostnadsfritt med de endringene som kreves, så langt vi kan.

Søknad om Sertifisert E-handel


Nystartede e-butikker kan også søke. Oppgi ev. en midlertidig adresse der vi allerede nå kan se på e-butikken sammen med din fremtidige adresse, hvis den ennå ikke er publisert.

Angi URL (www-adresse) til den e-butikken søknaden gjelder.
Velg språket du foretrekker å kommunisere med oss.


For- og etternavn
Skriv inn en annen adresse enn de ovennevnte.

Jeg aksepterer betingelsene

Jeg aksepterer betingelsene nedenfor for Sertifisert E-handel.

Captcha kod

Angi koden i bildet du ser ved siden av.

Vilkår for Sertifisert E-handel


Sertifisert E-handel koster SEK 0 den første måneden, deretter SEK 299 pr. måned. Oppsigelsestiden gjelder ikke i løpet av den første måneden, deretter tre kalendermåneder. Betalingsbetingelser er faktura med 30 dagers forfall. Priser er angitt ekskl. mva. Purregebyr SEK 60. Du får betalingsalternativ for 3, 6 og 12 måneders forhåndsbetaling. For gyldig oppsigelse må sertifiseringen være fjernet fra nettstedet innen avtaleperiodens slutt. Oppsigelse skal skje skriftlig per post eller e-post og bekreftes via e-post. Dersom utsteder av sertifikat mener det er nødvendig i henhold til fastsatte regler å inndra sertifiseringen, har det sertifiserte selskapet ingen rett til kompensasjon eller annen kompensasjon unntatt refusjon av eventuelle forhåndsbetalt månedlige avgifter. Den sertifiserte bedriften plikter å holde utstederen av sertifikatet skadesløs fra krav fra tredjepart relatert til sertifiseringen. Avtalepart er Bit Security AB, org.nr. 556647-4259 (Sverige).

Krav for Sertifisert E-handel


For godkjent sertifisering skal krav og regler som beskrevet under være oppfylt. Utsteder av sertifiseringen kan gjøre unntak ved spesielle tilfeller.

Firmaet;

 • Skal være registrert i Sverige, Norge eller Danmark.
 • Må ikke ha søkt om eller være konkurs.
 • Må ikke være økonomisk insolvent.
 • Må ikke ha byttet ut flertallet i styret i løpet av de siste 6 månedene.

Nettstedet:

 • Skal bruke kryptering der sensitiv betalingsinformasjon sendes eller vises.
 • Skal presentere en policy for personvern anti-spam overfor kundene.

Sertifiseringen kan trekkes tilbake dersom Nordisk E-handelssertifsiering eller utsteder av sertifisering mener at selskapet/nettstedet:

 • Ikke oppfyller samtlige krav nevnt over.
 • Ikke oppfylle kundeløftet.
 • Ikke løser alvorlige klager fra kunder.
 • Ikke svarer på henvendelser innen rimelig tid.
 • Utleverer personopplysninger, e-postadresser eller annen kundeinformasjon til tredjepart uten kundens uttrykkelige samtykke.
 • Sender nyhetsbrev eller lignende, selv om kunden har avsluttet abonnementet på dette.
 • Ikke har dekning for påstandene i markedsføringen.
 • Presenterer forvirrende prisinformasjon eller produkt/ tjenestebeskrivelser.
 • Har ubetalt gjeld knyttet til sertifisering.
 • Viser faste bilder av merkingen eller merking som ikke er knyttet til butikkens sertifikat hos oss.
 • Bryter mot svensk, norsk eller dansk lov (den respektive).